minVakt-kommune
X
GO
en-USnb-NO

Sømløs arbeidsplanlegging for virksomheter med turnus


Lønn og personalkostnader utgjør hele 60-70% av kostnadene i en kommune. Oppnå store besparelser ved å digitalisere og automatisere arbeidsprosessene med minVakt-kommune.

Her får du smidig personallogistikk med vikarhåndtering, timeplanlegging og timeføring på tvers av alle enheter i kommunen(e).

 • 100% skybasert
 • Alle ansatte i felles løsning
 • Egen ansattportal
 • Sømløs integrasjon mot lønnSpar kostnader med alle ansatte i samme skyløsning


Rådmann med stab

Få full oversikt over all ressursbruk i hele kommunen

Spar inntil 60 % av kostnadene knyttet til ressurshåndtering og arbeid med timelister mot lønn. Få full oversikt over ressursbruk i forhold til budsjett, med statistikk på fravær og personalkostnader for hele kommunen.

 • Sanntid rapporter med beslutningsstøtte
 • Styringspanel med dagens nøkkeltall
 • Tilrettelagt for kommunesamarbeid

Enhetsledere/prosjektledere

Få mer tid til de viktige oppgavene

Oversiktlig arbeidsplanlegging og prosjektstyring forenkler arbeidet med personalhåndtering. Du får full kontroll på alle timer og prosjekt. I minVakt-kommune «shopper» vikarene selv ledige vakter og timer. Enhetslederne kan bl.a spare mer enn 60 % på vikarhåndteringen med denne løsningen.

 • Felles tilstede- og fraværsrapportering
 • Budsjetterte og faktisk brukte timer
 • Oversiktlig arbeidsplanlegger

Ansatte og vikarer

Egen portal med timeplan og timeoversikt

Alle medarbeiderne har sin egen portal med timeplan og oversikt over timer, avspasering, ferie og fravær. Her kan vikarer «shoppe» ledige timer og vakter i kommunen(e).

 • Egen ansattportal
 • Elektroniske timelister, egenmelding mm
 • Full oversikt over egen arbeidsplan

Lønnsavdelingen

Spar tid og få bedre kvalitet på timeregistreringen

Spar opptil 60 % av kostnadene knyttet til ressurshåndtering og arbeid med timelister mot lønn. Når arbeidsdagen er gjennomført havner alle timene automatisk i timelisten riktig beregnet og integrert til lønnsystemet.

 • Automatiske timelister
 • Elektronisk permisjonssøknad, egenmelding mm
 • Sømløs integrasjon

Dekker alle tjenesteområdene i kommunen

Barnehage, helse, sosial og brannvern

Modulen minVakt forenkler arbeidsplanlegging og vikarhåndtering på tjenesteområder med turnus.

Se en kort film om løsningen

Administrasjon, teknisk, drift, tjenester mm

I modulen minTimeliste registrerer de ansatte timene selv på mobil, nettbrett, PC eller stempling. Timene registreres kun ett sted, og fordeles til riktig prosjekt.

Se en kort film om løsningen

Skole

Det er mange timer å spare på automatisering av timeplaner og vikarhåndtering. minTimeplan involverer alle ansatte og automatiserer arbeidsprosessene i skolen. Se kort film om minTimeplan.

Se en kort film om løsningen

minVakt-kommune basis

minSide

Ansattportal

Superbruker

Hjelpefunksjoner / e-læring

Nyheter

Språk

HR oppgaver m/varsling

Digital egenmeld. og fravær

Ansattdokument/bilde

Egendefinerte rapporter

AML - kontroll

IK/HMS integrasjon

Integrasjoner


Tilvalg for skole

Timeplanlegging

Arbeidsavtaler

Vikarinnkalling

Formidling av vikaropplegg

Shoppe timer

Automatiske timelister

Avspaseringsbank

Dagsplanvisning

Timeplan generator

Fyllingsgrad

SMS varsling

Internkommunikasjon

Ansattkalender

Rombooking

Dokument

Styringsverktøy

Autoregler

GSI-rapport

FEIDE-innlogging

Tilvalg for turnus

Bemanningsplan

Vaktbibliotek

Autoregler

Turnusplanlegger

Budsjett / kalkyle

Turnusgenerator

Vikarinnkalling

Ubesatte vakter

Arbeidsavtaler

SMS varsling

Shoppe vakter

Ansattkalender

Dagsplanvisning

Automatisk timeliste

Lønnstimeliste med anvisning

Timebank / avspasering

Timerapport

Internkommunikasjon

Styringsverktøy

Dokument

Tilvalg for teknisk og drift

Timeregistrering

Timebank / avspasering

Tilstedeoversikt

Stempling

Prosjektstempling

Fakturerbar tid

Mannskapslister

geoStempling

Vare og lasteliste

Autoregler og timefangst

Ubegrenset prosjekt/ordrer

Prosjektbemanning

Prosjektoppfølging

Prosjektdok. m/bilde

Budsjett / kalkyle

Interkommunikasjon

Dokument

SMS varsling

Kontroll / godkjenning

Arbeidstidskalender

Akkord

Konsernmodell

Avviksapp

API timefangst


 • Timeplanlegging
 • Arbeidsavtaler
 • Vikarinnkalling
 • Formidling av vikaropplegg
 • Shoppe timer
 • Automatiske timelister
 • Avspaseringsbank
 • Dagsplanvisning
 • Timeplan generator
 • Fyllingsgrad
 • SMS varsling
 • Internkommunikasjon
 • Ansattkalender
 • Rombooking
 • Dokument
 • Styringsverktøy
 • Autoregler
 • GSI-rapport
 • FEIDE-innlogging
 • Timeplanlegging
 • Arbeidsavtaler
 • Vikarinnkalling
 • Bemanningsplan
 • Vaktbibliotek
 • Autoregler
 • Turnusplanlegger
 • Budsjett/kalkyle
 • Turnusgenerator
 • Vikarinnkalling
 • Ubesatte vakter
 • Arbeidsavtaler
 • SMS varsling
 • Shoppe vakter
 • Ansattkalender
 • Dagsplanvisning
 • Automatisk timeliste
 • Lønnstimeliste med anvisning
 • Timebank/avspasering
 • Timerapport
 • Internkommunikasjon
 • Styringsverktøy
 • Dokument
 • Timeregistrering
 • Timebank/avspasering
 • Tilstedeoversikt
 • Stempling
 • Prosjektstempling
 • Fakturerbar tid
 • Mannskapslister
 • geoStempling
 • Vare og lasteliste
 • Autoregler og timefangst
 • Ubegrenset prosjekt/ordrer
 • Prosjektbemanning
 • Prosjektoppfølging
 • Prosjektdok. m/bilde
 • Budsjett/kalkyle
 • Interkommunikasjon
 • Dokument
 • SMS varsling
 • Kontroll/godkjenning
 • Arbeidstidskalender
 • Akkord
 • Konsernmodell
 • Avviksapp
 • API timefangst

 • I grunnmodulen ligger alle ansatte, avdelinger, menykonfigurasjon, rolle, rettigheter, systemkonfig., oppsett, innlogg/brukere, kompetanse, stillinger og meldinger.

Gratis e-bok

Les mer om minVakt-kommune i e-boken og få nyttig informasjon om Triangel Solutions sine løsninger for tids- og ressurstyring.


Aktuelt

Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i kommunen i samme system!

"Overgangen fra punching av timelister til elektronisk flyt, har vært helt fantastisk."
-Beret Stranden Førstekonsulent lønn Molde kommune

Les mer


16.11.2018

«800.000 nordmenn har for svake IT-ferdigheter til å takle kravene i arbeidslivet." Er du god nok på...

12.10.2018

Visma styrker satsingen på skybaserte løsninger for tids- og ressursstyring med oppkjøpet av Triange...

16.09.2018

Årets viktigste møteplassen for alle som jobber med tids- og ressursstyring i virksomheten, både bru...

11.09.2018

Og har vi det vi trenger av systemer for å jobbe smart?

19.06.2018

Jan Ståle Gjerding leder utviklingen av våre løsninger innen tids- og ressursstyring, altså minVakt-...

13.03.2018

Nordkapp kommune ønsket å anskaffe seg et helhetlig integrert elektronisk system for ressursstyring ...

Avtal møte eller bestill demo

Evy Bakken
Selger minVakt-kommune

Ståle Vestre
Selger minVakt-kommune


Triangel Solutions er pioner på skyløsninger og har mer enn 100.000 brukere


Triangel Solutions har høyt fokus på personvern og sikring av personopplysninger i produkter og tjenester. Alle kunder som samhandler med oss skal være trygge på at personopplysninger behandles på en sikker og lovlig måte.


Meld deg på brukerforum!

Triangeldagene

Dato: 28. - 29. mars 2019
Sted: Thon Hotel Storo i Oslo
Early bird innen 1. desember 2018

Kontakt oss

+47 906 91 202

org.nr: 938297193

Følg Triangel Solutions